BM Konsulent

Konsulent til kloakering

Her i en tid, hvor det ene kraftige regnvejr efter det andet oversvømmer vores ejendomme, ofte med forurening fra spildevand til følge, er det påkrævet, at der bliver gjort noget ved vores kloaksystemer.
Som uddannet og opdateret kloakmester kan jeg være med til at klarlægge problemerne og derefter udarbejde forslag til forbedringer.


Kloakering

 • Kontakt til private og offentlige bygherrer
 • Udførelse af små kloakprojekter
 • Tilbudsudregning
 • Tilsyn med kloakarbejder
 • Opmåling og udførelse af tegninger som udført. Dog ikke digitalt.

Kloakering i det åbne land:

 • Kundekontakt
 • Udførelse af forundersøgelser
 • Forelæggelse af løsningsforslag. Der er flere end man lige tror: Eks. Pumpet afløb, minirenseanlæg, nedsivning evt. hævet anlæg, Sandmile, beplantet filter eller pileanlæg
 • Udførelse af prisoverslag
 • Udfærdigelse af ansøgninger med tilhørende tegning
 • Opmåling af det udførte arbejde
 • Udførelse af tegning "som udført" og færdigmelding

Regnvand, dræn:

 • Råd og vejledning for bortskaffelse af regnvand
 • Faskiner og bassiner, dimensionering
 • Dræning af bygninger eller i terræn. Gode råd, projekteringKloakering i det åbne land -udeKloakering i det åbne land - inde
www.bmkonsulent.dk v/ Børge Madsen - Odensevej 64, 5600 Faaborg - CVR 26406323 - Tlf. 40162343 - E-mail. bm@bmkonsulent.dk