BM Konsulent

Konsulent i syns- og skønssager. Syns- og Skønsmand

Mine uddannelser som ingeniør og kloakmester samt mangeårige erfaring indenfor entreprenørbranchen er et godt udgangspunkt for mit virke som skønsmand.

Hvis der opstår tvister indenfor nedenstående områder, sker det ofte at man retter henvendelse til mig for at få udført syn og skøn.

Mine kompetenceområder er:
  • Jordarbejder
  • Kloakarbejder (spildevand, regnvand og dræn)
  • Belægningsarbejder
  • Anlægsarbejder
Jeg er tilknyttet Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut og Selskabet for Syns- og Skønsmænd under Ingeniørforeningen i Danmark.

Man kan rette henvendelse til én af disse tre institutioner,  som så i mange tilfælde vil pege på mig, hvis det ligger indenfor mit kompetenceområde.
Eller, hvis parterne er enige herom, blot rette henvendelse til mig direkte.

Jylland, Fyn og Sjælland, ja hele Danmark er mit geografiske arbejdsområde. Det drejer sig jo om at finde en uvildig syn- og skønsmand. Derfor har jeg haft opgaver lige fra Rødekro og til København.


<div><font style="background-color: #ffffff;">Syns- og skønsmand</font></div>
www.bmkonsulent.dk v/ Børge Madsen - Odensevej 64, 5600 Faaborg - CVR 26406323 - Tlf. 40162343 - E-mail. bm@bmkonsulent.dk